Alati za brizganje plastike

Izrada alata za brizganje plastike

Alati za brizganje plastike – projektovanje i izrada

HDDSMachining se bavi projektovanjem i izradom alata za brizganje plastike. Tim inženjera koristeći savremene softvere sprovodi analizu procesa brizganja i optimizaciju glavnih karakteristika i delova samog alata kako bi proces brizganja bio ekonomičniji a da sa druge strane kvalitet izratka ne trpi. Nakon procesa projektovanja pristupa se proizvodnji pojedinačnih delova alata na savremenim CNC mašinama. Poslednji korak nakon proizvodnje je sklapanje alata za brizganje plastike. Svi navedeni koraci su podjednako bitni kako bi krajnji proizvod ispunio očekivanja klijenta

Za dalja pitanja obratite se putem telefona +381 11 4320 333 ili pošaljite upit na office@hddsmachining.com