MAŠINSKA OBRADA CNC ERODIRANJE - EDM

Mašinska obrada CNC erodiranje EDM

Erodiranje

Nudimo uslugu obrade metala žičanim erozimatom

 

Žičani erozimat

  • Mitsubishi MV1200S

 

U izradi alata i kalupa EDM je veoma popularan zbog svoje primenljivosti posebno za tvrde materijale ili posebno složenih oblika koje je teško postići konvencionalnim metodama obrade.

 

Za dalja pitanja obratite se putem telefona +381 11 4320 333 ili pošaljite upit na office@hddsmachining.com

MAŠINSKA OBRADA CNC ERODIRANJE - EDM
MAŠINSKA OBRADA CNC ERODIRANJE - EDM

Mitsubishi - MV1200S

Maksimalni hod po X osi 400mm
Maksimalni hod po Y osi 300mm
Maksimalni hod po Z osi 220mm
Mogućnost postavljanja žice pod odredjeni ugao u zavisnosti od visine komada 15˚ na 200mm, odnosno 30˚ na 87mm
Maksimalne dimenzije pripremka 810x700x215mm
Maksimalna težina pripremka 500kg
Dimenzije radnog stola 640x540mm
Prečnik žice koja se može koristiti 0,1-0,3mm

Žičani erozimat najnovije generacije vrlo visoke preciznosti sa mogućnošću erodiranja u standardnoj X Y ravni kao i mogućnošću korišćenja U V ravni (zakošenja žice) za obradu komada kompleksnije geometrije. Visoka preciznost dobijena je korišćenjem jedinstvenih magnetnih vođica. Ova tehnologija grantuje tačnosti pozicioniranja u dugačkom vremenskom periodu jer je eliminisano trošenje ležaja u linearnim vođicama.