ok-provlakac-cover3

Postupak izrade šestougaonih i četvrtastih rupa i otvora

Jedan od interesantnijih tipova obrade sa kojim smo imali prilike da se susretnemo u proteklom periodu je izrada šestougaonih i četvrtastih rupa, popularnijeg naziva „broaching“.

Iako deluje komplikovano, ovaj proces je relativno jednostavan. Alat je takođe krajnje jednostavan, sastoji se od nosača i reznog umetka koji može biti različitog oblika, u zavisnosti od zadatog oblika rupe.

Na fotografiji ispod može se videti kako izgleda komad dobijen ovakvom obradom:

Slika 1. Navojni čep OK 10
Slika 1. Navojni čep OK 10

Za izradu ovakvih delova koristili rezni umetak i nosač marke Garant Hoffmann Group.

Šestougaoni, kvadratni, trougaoni, torx, su samo nekolicina najčešće upotrebljavanih formi ovog alata.

Na slici 2. je prikazan set reznih umetaka za šestougaoni OK veličina od 6 do 17 mm.

Rezni umetak na samom vrhu ima zakošenje u odnosu na čelo alata. Mali ugao od jednog stepena za koji je čelo zakošeno svojom geometrijom i rotacijom omogucuje rezanje uz odgovarajući pomak po Z-osi.


Slika 2. Šestougaoni rezni umetci

Obradak se pripremi prethodnim bušenjem rupe odgovarajućeg prečnika (u odnosu na dimenziju šestougaonog reznog umetka), a zatim se i upusti, kako bi se omogućio blaži ulaz alata u pripremak.

Komad stegnut u steznu glavu struga rotira dok se alat primiče ka njemu. U trenutku kontakta između alata i obradka, alat počinje da rotira zajedno sa obradkom i zbog gore pomenutog zakošenja, urezuje svoj profil.

Interesantno je da pri ovom tipu obrade strugotina nema način da izađe iz rupe, već je alat gura ispred sebe i tako stvara depozit u slučaju neprolazne rupe.

Slika 3. Rezna ivica umetka posle određenih 600 komada

Iz tog razloga pri pripremi se buši nešto dublja rupa, kako bi se osiguralo da je šestougaona forma odgovarajuće dubine, a obrada se završava još jednim prolazom burgije nešto manjeg prečnika koji čisti prethodno nataloženu strugotinu i daje tehnički ispravan komad.

Takođe vredi napomenuti da je ovaj metod izrade šestougaonih rupa je brz, ekonomičan i zadovoljavajuće preciznosti.

Materijali koji se mogu na ovaj način obrađivati bi po pravilu trebalo da budu mekši.  

Poželjno je hladiti zonu rezanja reznim uljem, ili koncentrovanijom emulzijom radi produžetka radnog veka alata.

Podeli