Poravnavanje-celjusti-X-osa-komparater-hddsmachining

Sinhronizacija elemenata na suprotnim stranama komada

U proizvodnji cilindričnih delova česta je potreba za sinhronizacijom pozicija određenih elemenata koji se nalaze na suprotnim stranama proizvoda.

Geometrija komada, raspored elemenata, određeni strugarski zahvati, pa čak i stezanje ponekad onemogućavaju izradu proizvoda iz jednog prihvata, a problem sa sinhronizacijom se javlja zbog cilindričnog oblika, odnosno čestog nedostatka načina za određivanje tačne pozicije komada pri stezanju.

Kako ne bi došlo do mimoilaženja rupa, glodačkog ukopavanja na pogrešnim mestima ili drugih neželjenih pojava, inženjeri koriste niz različitih metoda za sinhronizaciju, odnosno tačno određivanje zakretanja komada u steznom priboru.

Česta je praksa dodavanja samo za tu svrhu predviđenih tehnoloških zaravnjenja pri projektovanju, uvođenja kontrolnih kvardratnih ili šestougaonih profila, ili dodavanja određenih otvora.

U ovom članku ćemo opisati jednu ovakvu situaciju. Pri proizvodnji komada sa slike ispod, potrebno je naći način za rešavanje gore spomenutog problema.

2D-hddsmachining
Slika 1. Komad koji se proizvodi.

Pri izradi tehnološkog postupka za proizvodnju ovog dela, krećemo od izrade OK, odnosno šestougaone forme.

Proces obrade započinjemo strugarskim operacijama poravnanja čela, koje prati profilno struganje. Slede operacije bušenja dva prikazana otvora, aksijalno glodačko proširivanje rupa i izrada šestougaonika.

Definiše se trajektorija kretanja glodala montiranog na radijalni nosač i nakon izvršenja te operacije ponavljamo proces još pet puta, sa tim što se komad zakreće za 60 stepeni nakon svakog izvršenog ciklusa.

Obradu ove strane završavamo odsecanjem komada, nakon čega se komad okreće i počinje obrada druge strane.

Sva problematika ovog komada se rešava u ovom stezanju, ali prethodno moramo da izvršimo par pripremnih operacija. „Problem“ je rešen na sledeći način:

Pošto sa druge strane imamo šestougaoni profil na osnovu koga je izbusena rupa, kako nam je stezanje sa tri čeljusti, potrebno je jednu od odabranih čeljusti (u našem slučaju je to bila čeljust broj 3) poravnati sa  osom „X“, slika 2.

Uz pomoć komparatera, podešavati poziciju mašine dok se ne dovede do poravnanja čeljusti sa X-osom, zakretanjem C-ose uz pomoć Handle jog funkcije (odabrati visoku rezoluciju – inkremente od 0,01 a zatim i 0,001) na isti način pomerati i X-osu, sve dok se kazaljka na komparateru ne prekine da se pomera.

Poravnavanje-celjusti-X-osa-komparater-hddsmachining
Slika 2. Poravnavanje čeljusti sa X-osom, uz pomoć komparatera.

Nakon toga iščitavamo mašinske koordinate za C-osu (C-osa – osa glavnog vretena) i unosimo u polje predvidjeno za C-osu, nule odabranog koordinatnog sistema (u našem slučaju je to G54).

panel-hddsmachining
Slika 3. Prikazivanje offset-a C-ose

Na ovaj način smo definisali poziciju C-ose, odnosno doveli smo jednu od čeljusti u poziciju koju nama odgovara i to „proglasili“ za C=0, odnosno mašina „zna“ kako da orijentiše C-osu u odnosu na odabranu nultu tačku koordinatnog sistema G54.

Na osnovu ovakve postavke dovoljno je komad stegnuti, na tačno definisan način , tj. u odnosu na definisanu česljust 3 i u programu definisati da se sve radi u odnosu na nulti položaj C-ose.

Obrada druge strane je relativno jednostavna. Sastoji se samo iz poravnavanja čela i izradi glodačkih formi, ali bi bez prethodno spomenutih pripremnih operacija elementi bili pogrešno orijentisani i komad kao takav neupotrebljiv.

komadi-hddsmachining
Slika 4. Loše stegnut komad (levo) i dobar komad (desno).

Na slici četiri možete videti primer komada koji je imao problem sa sinhronizacijom (otvori su izbušeni na pogrešnim mestima) i drugi komad, koji je sasvim ispravan.

Podeli