designing and prototyping

CAD i CAM softveri

HddsMachining poseduje licencirane CAD i CAM softvere firme AutoDesk koji omogućavaju izvršenje svih faza projektovanja i modeliranja.  

AutoDesk Inventor + HSM je kompletno rešenje koje zaokružuje proces inženjerskih aktivnosti pred proizvodnju, počev od razvijanja 3D modela komada, generisanja tehničkih odnosno radioničkih crteža, pa do izrade tehnološkog opisa za zadati komad.

Rezultat je dokument koji sadrži G-kod, koji zapravo predstavlja niz instrukcija i komandi pomoću kojih mašine izrađuju željeni komad.

Naš inženjerski tim je spreman da odgovori na sve zahteve klijenata, bilo da je u pitanju razvoj novih proizvoda ili adaptacija i optimizacija već postojećih.

Definicija CAD i CAM softvera

CAD (Computer Aided Design) je skup softverskih alata namenjen kompjuterskom projektovanju 2D i 3D elemanata. Primeri najpoznatijih CAD softvera su AutoDesk-om AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Catia, ProEngineer itd. 

Pored crtanja, moderni CAD softveri nude razne dodatne funkcije, kao što su analiza konačnih elemenata, analiza naprezanja, optimizacija delova…

CAM (Computer Aided Manufacturing) je, za razliku od CAD softvera, softver namenjen za definisanje tehnološkog opisa potrebnog za proivodnju željenog dela.

Ovakvi softveri definišu putanje alata, režime obrade, izbor mašine i alata, pružaju grafičku simulaciju procesa i generišu G-kod pomoću kojeg mašina izvršava zadate komande.

U najpoznatije CAM softvere spadaju SolidCAM, MasterCAM, Delmia, HSM itd.

Podeli